rodzaj stacji elektroenergetycznej

Do najważniejszych pojęć związanych ze stacjami elektroenergetycznymi należą: stacja elektroenergetyczna, rozdzielnia, pola rozdzielnicze, szyny zbiorcze. Sama stacja jest elementem systemu elektroenergetycznego, którego przeznaczenie to rozdzielanie lub przetwarzanie, względnie rozdzielanie i przetwarzanie energii elektrycznej. Przetwarzanie energii w stacjach może polegać na transformacji z jednego poziomu napięcia na inny, albo na przekształceniu prądu przemiennego na stały lub odwrotnie.

Rozwój i działanie współczesnego świata oparte jest na ogromnych ilościach energii. Większość jej dostarczają takie surowce jak: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Jednakże wykorzystywanie paliw kopalnianych do produkcji energii coraz częściej zastępowane jest poprzez ekologiczne źródła energii, do których należą między innymi wiatr, woda oraz słońce.

światłowód

Telekomunikacja światłowodowa to dział telekomunikacji, który zajmuje się przekazywaniem informacji za pomocą techniki optycznej. Komunikacja optyczna dzięki wykorzystaniu zwykłego, niespójnego światła widzialnego o długości falowej od 380-780 nm znana była od dawna. Jednakże dopiero badania prowadzone w latach 60 pozwoliły na modulacje światła laserowego sygnałem cyfrowym i uzyskanie pierwszych przekazów za pomocą tego medium. Uznaje się to za początki rozwoju transmisji światłowodowej. Sam światłowód to przezroczysta, zamknięta struktura z włókna szklanego. Medium transmisyjnym jest włókno światłowodowe o średnicy nieco większej od średnicy ludzkiego włosa. Jego zaletami są przede wszystkim zasięg i pasmo transmisyjne większe niż dla innych mediów transmisyjnych.

Na czym polega rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa zwana również stacja trafo lub trafostacją to zespół urządzeń technicznych, w którym następuje rozdzielenie energii elektrycznej o różnych poziomach napięć, wyposażonych w transformatory. Wśród podstawowych urządzeń stacji znaleźć można m.in. transformatory oraz rozdzielenie napięcia. Transformatory służą do przeniesienia prądu przemiennego drogą indukcji do z jednego obwodu elektryczne do drugiego. Warto podkreślić, że w tym procesie zostaje zachowana pierwotna częstotliwość prądu. Rozdzielenie napięcie w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi służy do łączenia lub rozdziału obwodów elektrycznych.