Na czym polega rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa zwana również stacja trafo lub trafostacją to zespół urządzeń technicznych, w którym następuje rozdzielenie energii elektrycznej o różnych poziomach napięć, wyposażonych w transformatory. Wśród podstawowych urządzeń stacji znaleźć można m.in. transformatory oraz rozdzielenie napięcia. Transformatory służą do przeniesienia prądu przemiennego drogą indukcji do z jednego obwodu elektryczne do drugiego. Warto podkreślić, że w tym procesie zostaje zachowana pierwotna częstotliwość prądu. Rozdzielenie napięcie w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi służy do łączenia lub rozdziału obwodów elektrycznych.

Modernizacja stacji transformotorowej

Warto podkreśli, że stacje elektroenergetyczne to jedne z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To w nich odbywa się rozdział i zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala rozprowadzać ją liniami najwyższych i wysokich napięć po całym raju. Stacje pełnią zatem kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania np. elektrowni do odbiorcy. Aby system ten działał niezawodnie konieczne jest przeprowadzanie napraw i modernizacji stacji. Modernizacja przedmiotowa polega na wymianie zużytych urządzeń elektrycznych. Jej głównym celem jest poprawienie skuteczności funkcjonowania stacji transfo. Dzięki temu zachowana jest niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców – zarówno indywidualnych, jak również tych prowadzących usługi oraz niewielkie firmy przemysłowe. Do prac modernizacyjnych zaliczyć można rozbudowę budynków stacji nastawni z pomieszczeniami pomocniczymi, remont wieży o konstrukcji kratowej dla potrzeb monitorowania obiektów. Ważne jest również odremontowanie stanowiska napowietrznej baterii kondensatorów równoległych oraz stanowiska transformatora potrzeb własnych. Konieczne jest również kontrolowanie urządzeń nastawczych, zabezpieczeń i urządzeń zasilania.

Warianty modernizacji

Warianty modernizacji dotyczą dwóch niezależnych elementów planowania: określenia możliwości lokalizacyjnych oraz technologicznych. Pierwsze dotyczą terytorialnego położenia przedsięwzięcia, drugie różnych sposobów rozwiązywania przewidywanych funkcji technologicznych. Wariantowość lokalizacyjna jest domeną dużych przedsięwzięć gospodarczych oraz inwestycji o charakterze liniowym. Warianty technologiczne dotyczą wszystkich planowanych przedsięwzięć.