W dniu 05.08.2020 nasza firma podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości , realizuje projekt :” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy .

Umowa nr: POIR.03.04.00-04-0213/20-00

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest t na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Projekt jest realizowany od 01.07.2020 do 30.09.2020,

Całkowite wydatki na realizację projektu: 302.487,03 PLN

Wydatki kwalifikowane: 302.487,03 PLN

Wartość dofinansowania z PARP : 302.487,03 PLN