światłowód

Telekomunikacja światłowodowa to dział telekomunikacji, który zajmuje się przekazywaniem informacji za pomocą techniki optycznej. Komunikacja optyczna dzięki wykorzystaniu zwykłego, niespójnego światła widzialnego o długości falowej od 380-780 nm znana była od dawna. Jednakże dopiero badania prowadzone w latach 60 pozwoliły na modulacje światła laserowego sygnałem cyfrowym i uzyskanie pierwszych przekazów za pomocą tego medium. Uznaje się to za początki rozwoju transmisji światłowodowej. Sam światłowód to przezroczysta, zamknięta struktura z włókna szklanego. Medium transmisyjnym jest włókno światłowodowe o średnicy nieco większej od średnicy ludzkiego włosa. Jego zaletami są przede wszystkim zasięg i pasmo transmisyjne większe niż dla innych mediów transmisyjnych.

Jak przesyłane są informacje

Przesyłanie informacji odbywa się drogą optyczną, poprzez korzystanie ze światłowodów, co wymaga skonstruowania systemu telekomunikacji optycznej. Do podstawowych urządzeń, które wchodzą w skład cyfrowej wersji takiego systemu zalicza się: źródło informacji, koder nadawczy, nadajnik optyczny, linię światłowodową, detektor optyczny, detektor odbiorczy oraz odbiorcę informacji. Źródło informacji w postaci analogowej wraz z koderem, formatującym sygnał w strumień bitów znajdują się w nadajniku. Po stronie odbiornika natomiast, sygnał odtwarzany jest za pomocą dekodera i dostarcza się go użytkownikowi. Dzięki unikalnym właściwością włókien światłowodowych przekaz cechują duże możliwości pasmowe, niewielka stratność transmisji, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, niewielkie wymiary i masa, wytrzymałość mechaniczna połączona z giętkością konstrukcyjną.

Elementy traktu światłowodowego

Niezwykłe właściwości światłowodów przyczyniły się do szerokiego ich rozpowszechnienia i rozwoju technologii systemów światłowodowych. Aby mogły być one stosowane buduje się specjalne trakty światłowodowe. Każdy trakt musi składać się z nadajnika, światłowodu zoptymalizowania do zadań, które ma wykonać, uwzględniający dyspersję, nieliniowość i tłumienie, moduły kompresujące dyspersję, wzmacniacz filtry optyczne. Konieczne są również sprzęgacze i rozgałęziacze, multipleksery i demultipleksery, optyczne przełączniki, urządzenia do regeneracji sygnału, odbiorniki, elementy elektroniczne do monitorowania i przetwarzania sygnału oraz komputery i oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie i przebieg pracy systemu.