Od 2001 roku posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 obejmujący „Działalność projektową, wytwórczą i budowlaną w branży elektroenergetycznej , telekomunikacyjnej i ogólnobudowlanej”.

W 2009 roku uzyskaliśmy Certyfikat Jakości na zgodność z normą PN-N18001:2004, który stanowi polski odpowiednik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.

Od 2018 została wydana nowa norma opisująca wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Zastępuje ona dotychczasowe normy PN-N-18001 czy OHSAS 18001.


System zarządzania jakością w ZWSE MEGA-POL S.A. pomaga w ciągłym dostarczaniu usług w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego, projektowania, badań pomontażowych, uruchamiania układów automatyki, produkcji warsztatowej, spełniających wymagania klienta i przepisów prawnych.Głównymi celami naszych działań jakościowych, do których dążymy są: 

  • świadczenie usług o jakości spełniającej ciągle rosnące potrzeby klienta oraz umacnianie opinii solidnego partnera
  • zaopatrywanie się u dostawców materiałów i robót gwarantujących dostawy zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz ustabilizowanym i uzgodnionym poziomie jakości
  • tworzenie unikatowości w działaniu, pozwalającej pracownikom firmy, jak i otoczeniu wyraźnie odróżnić ją
    od konkurencji
  • ciągłe, systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu
  • tworzenie bezpiecznego środowiska pracy przy urządzeniach elektrycznych