W roku 1956 z byłych Zakładów Sieci Energetycznych i Zakładów Zbytu Energii Elektrycznej utworzono Zakłady Energetyczne. Intensywny rozwój sieci elektrycznych spowodował konieczność utworzenia jednostek organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie do budowy sieci średnich i niskich napięć. 

 

Dla wykonania tych zadań przy Zakładach Energetycznych powołano w 1962 roku Samodzielne Oddziały Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI). 

 

W miarę rozwoju SOWI rozszerzono zakres wykonywania robót o roboty budowlane oraz remonty kapitalne sieci niskich, średnich i wysokich napięć do lini 110kV włącznie.

 

Od roku 1970 działalność SOWI uzupełniono o prace projektowe poprzez przejęcie pracowni projektowej z Zakładu Energetycznego.

 

Na bazie byłych SOWI przy ZE Bydgoszcz, ZE Toruń i ZE Olsztyn w lipcu 1976 roku powołano Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń z siedzibą w Toruniu. Powstały rejony wykonawstwa w Bydgoszczy, Toruniu i Olsztynie.

 

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Bydgoszcz wyodrębnił się w wyniku prywatyzacji ZWSE Toruń, stając się w 1991 roku spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W 2007 roku ZWSE MEGA-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został przekształcony w ZWSE MEGA-POL Spółka Akcyjna.

historia mega-pol 1962
historia mega-pol 1976
historia mega-pol 1991
historia mega-pol 1993
historia mega-pol 2007

Zapisz