1.   Specjalizujemy się w budowie i remontach:

  • Napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV, 220kV i 400kV
  • Linii kablowych wysokiego napięcia 110kV i 220kV
  • Napowietrznych i kablowych linii 20kV
  • Stacji transformatorowych 20/0,4kV
  • Linii niskiego napięcia napowietrznych i kablowych

 

2.   Realizujemy budowę i modernizację stacji transformatorowych 400/220/110kV

3.   Przeprowadzamy badania i uruchomienia automatyki energetycznej

4.   Realizujemy układy automatyki SCO dla przemysłu

5.   Realizujemy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

6.   Prowadzimy prace pod napięciem na liniach napowietrznych 220kV i 400kV

7.   Przeprowadzamy renowacje izolacji transformatorów 110/20kV w ciągłym ruchu

8.   Wykonujemy koncepcje i analizy techniczne zasilania obiektów przemysłowych

9.   Realizujemy budowę obiektów energetycznych w systemie „pod klucz” wraz z projektem technicznym