Klauzula informacyjna
o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
w związku z zatrudnieniem osób
w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA-POL” S.A.
w Bydgoszczy (Z.W.S.E. „MEGA-POL” S.A.), ul. Jasiniecka 6.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że rejestracja Pani/Pana danych osobowych jest niezbędna i konieczna w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA-POL” S.A.
w Bydgoszczy (Z.W.S.E. „MEGA-POL” S.A.), ul. Jasiniecka 6.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA-POL” S.A. w Bydgoszczy (Z.W.S.E. „MEGA-POL” S.A.), ul. Jasiniecka 6.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie RODO art.6 ust. 1 lit. C,
  2. W systemie monitoringu wizyjnego oraz na identyfikatorach/przepustkach stałych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Z.W.S.E. „MEGA-POL” S.A. na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. F.
   Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieniu administratora.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, a dane gromadzone w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres 14 dni. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ZWSE MEGA-POL S.A. można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.