W 2001 roku uzyskaliśmy Certyfikat Jakości ISO 9001, zakres certyfikacji obejmuje „Działalność projektową, wytwórczą i budowlaną w branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ogólnobudowlanej”. W 2009 roku wdrożyliśmy Certyfikat Jakości na zgodność z normą PN-N-18001:2004, który jest polskim odpowiednikiem międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18000.


System zarządzania jakością w ZWSE MEGA-POL S.A. pomaga w ciągłym dostarczaniu usług w zakresie budownictwa energetycznego i ogólnego, projektowania, badań pomontażowych, uruchamiania układów automatyki, produkcji warsztatowej, spełniających wymagania klienta i przepisów prawnych.Głównymi celami naszych działań jakościowych, do których dążymy są: 

  • świadczenie usług o jakości spełniającej ciągle rosnące potrzeby klienta oraz umacnianie opinii solidnego partnera
  • zaopatrywanie się u dostawców materiałów i robót gwarantujących dostawy zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz ustabilizowanym i uzgodnionym poziomie jakości
  • tworzenie unikatowości w działaniu, pozwalającej pracownikom firmy, jak i otoczeniu wyraźnie odróżnić ją
    od konkurencji
  • ciągłe, systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu
  • tworzenie bezpiecznego środowiska pracy przy urządzeniach elektrycznych