Dla Akcjonariuszy

17.12.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
/ piąte /            

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy (dalej : „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r w siedzibie Spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy ul Jasiniecka 6 ; 85 - 761, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:

 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:


604222005 –Jakub Burzyński – poniedziałek – piątek – w godzinach pracy Spółki 700 - 1500   

606909011 – Bogdan Kołakowski – poniedziałek i środa - w godzinach urzędowania 800 - 1200

ZARZĄD
ZWSE „MEGA – POL” S.A.


01.12.2020

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
/ czwarte /

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy (dalej : „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r w siedzibie Spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy ul Jasiniecka 6 ; 85 - 761, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:


604222005 –Jakub Burzyński – poniedziałek – piątek – w godzinach pracy Spółki 700 - 1500   

606909011 – Bogdan Kołakowski – poniedziałek i środa - w godzinach urzędowania 800 - 1200

ZARZĄD
ZWSE „MEGA – POL” S.A.


17.11.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
/ trzecie /

  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy (dalej : „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r w siedzibie Spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy ul Jasiniecka 6 ; 85 - 761, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:


604222005 –Jakub Burzyński – poniedziałek – piątek – w godzinach pracy Spółki 700 - 1500   

606909011 – Bogdan Kołakowski – poniedziałek i środa - w godzinach urzędowania 800 - 1200

ZARZĄD
ZWSE „MEGA – POL” S.A.


21.10.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
/ drugie /

      

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy (dalej : „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r w siedzibie Spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy :ul Jasiniecka 6 ; 85 - 761, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:


604222005 –Jakub Burzyński – poniedziałek – piątek – w godzinach pracy Spółki 700 - 1500   

606909011 – Bogdan Kołakowski – poniedziałek i środa - w godzinach urzędowania 800 - 1200

ZARZĄD
ZWSE „MEGA – POL” S.A.


 28.09.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
/ pierwsze /            

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy (dalej : „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r w siedzibie Spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”MEGA – POL” S. A. w Bydgoszczy :ul Jasiniecka 6 ; 85 - 761, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:

604222005 –Jakub Burzyński – poniedziałek – piątek – w godzinach pracy Spółki 700 - 1500   

606909011 – Bogdan Kołakowski – poniedziałek i środa - w godzinach urzędowania 800 - 1200

ZARZĄD
ZWSE „MEGA – POL” S.A.


 

Zarząd Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy ul. Jasiniecka 6

działając na podstawie § 15 Statutu Spółki zwołuje na dzień

26 września 2020r  na godz.930


WALNE   ZGROMADZENIE   AKCJONARIUSZY

Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna

które odbędzie się

w Bydgoszczy - Hotel „Campanile”  ul. Jagiellońska  59

Zawiadomienia zostaną rozesłane pocztą.


Informacja dodatkowa do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

  1. Osoby, które będą uczestniczyły w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej.
  2. Osoby, które nie zamierzają uczestniczyć w zebraniu prosimy o przekazanie stosownego pełnomocnictwa do dysponowania akcjami członkom Rady Nadzorczej lub innym Akcjonariuszom.
  3. Z uwagi na stan epidemiczny spowodowany wirusem SARS-CoV-1 nie będzie tradycyjnego poczęstunku.