Dla Akcjonariuszy

Zarząd Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna

w Bydgoszczy ul. Jasiniecka 6

działając na podstawie § 15 Statutu Spółki zwołuje na dzień

26 września 2020r  na godz.930


WALNE   ZGROMADZENIE   AKCJONARIUSZY

Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MEGA - POL” Spółka Akcyjna

które odbędzie się

w Bydgoszczy - Hotel „Campanile”  ul. Jagiellońska  59

Zawiadomienia zostaną rozesłane pocztą.


Informacja dodatkowa do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

  1. Osoby, które będą uczestniczyły w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej.
  2. Osoby, które nie zamierzają uczestniczyć w zebraniu prosimy o przekazanie stosownego pełnomocnictwa do dysponowania akcjami członkom Rady Nadzorczej lub innym Akcjonariuszom.
  3. Z uwagi na stan epidemiczny spowodowany wirusem SARS-CoV-1 nie będzie tradycyjnego poczęstunku.